MODELLER og PRISER ABRISPAS

Abrispas modeller:

Modell 1: 3m x 3m x 2,6m (høy)
Modell 2: 3,5m x 3,5m x 2,6m (høy)
Modell 3: 4m x 4m x 2,6m (høy)


Valgfritt: Selvstående terrasse for plassering på et flatt underlag, dimensjoner: 4,5m x 4,5m, aluminiumsstruktur med trykkimpregnert furubord.

”Dersom du er interessert i kjøp eller videresalg ta veldig gjerne kontakt med oss"